ρόβιλλος

ὁ, Α
(κατά τον Ησύχ.) «βασιλίσκος ὄρνις».
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η λ. εμφανίζει επίθημα -ιλος (με εκφραστικό διπλασιασμό), το οποίο απαντά και σε άλλα ονόματα πτηνών (πρβλ. ορχ-ίλος, τροχ-ίλος, φρυγ-ίλος). Κατά μία άποψη, η λ. συνδέεται με το πολων, wrobel «σπουργίτι» και το αρχ. σλαβ. vrabĭjĭ].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • воробей — диал. вирябей, севск., укр. воробець, горобець, горобель, гворобець, блр. веребей, воробчык, др. русск. воробии, русск. цслав. врабии, болг. врабец, сербохорв. врабац, словен. vrabelj, чеш. vrabec, слвц. vrabec, польск. wrobel, в. луж. wrobel, н …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.